Usluge

Geodezija D.A. Vučetić
Uknjižba stanova
Legalizacija objekata
Provodjenje promena kroz katastar nepokretnosti
Izdvajanje posebnih delova objekta
Omedjavanje
Ucrtavanje objekta i vodova
Izrada katastarsko-topografskih podloga
Sve vrste poslova inženjerske geodezije
Konsultantske usluge
Pravne usluge
Novo

FOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE

Rezultati i ortofoto plan dobijeni stereo snimanjem se mogu konvertovati u oblak trodimenzionalnih tačaka u prostoru sa RGB, pomoću kojeg se može uraditi topografski plan sa pozicionom tačnošću veličine piksela i vertikalnom tačnošću od 1,5 do 2x veličina piksela.

Rezultati dobijeni fotogrametrijskim snimanjem i rezultati dobijeni iz oblaka tačaka sa DTM se mogu koristiti za sva projektovanja i za sve vrste prostornih i urbanističkih planova.

Računanje kubatura rasutog materijala
Pogledaj video
Image module
Layer
Layer
O nama

Budite uvereni
da ćete pravo rešenje naći kod nas!

Geodezija D.A. Vučetić se nalazi na adresi Svetozara Markovića 1 u Nišu. Licencirana je od strane Republičkog geodetskog zavoda za pružanje usluga iz oblasti katastarske i inženjerske geodezije.

Pruža usluge legalizacije objekata, katastar nepokretnosti, etažne deobe, omedjivanje, inžinjerske geodezije, snimanje objekata i vodova, izrade planova.

Poseduje licencu I reda. U skladu sa tim jedna od stručnih ekipa je konstantno angažovana na koridoru 10.

Konsalting, projektantske ili advokatske usluge kao i usluge iz oblasti gradjevine, su dodatne usluge naše firme. Pored toga naše stranke dobijaju pravno savetovanje potpuno besplatno.

Geodetske licence, instrumenti i oprema

Firma poseduje geodetske licence, instrumente i pribor neophodne za sve vrste geodetsko – tehničkih radova. Možemo se pohvaliti najsavremenijom opremom marke LEICA.

Geodetska licenca

Prvog reda
Pogledaj licencu
Image module

Geodetska licenca

Drugog reda
Pogledaj licencu
Image module
Geodetski instrumenti

Totalna stranica

Pogledaj uverenje
Image module
Pogledaj uverenje
Image module
Geodetski instrumenti

Merni uredjaj za primenu globalnog pozicioniranja

Pogledaj uverenje
Image module

Merni uredjaj (satelitski prijemnik i antena) za primenu globalnog pozicioniranja

Pogledaj uverenje
Image module

Reference

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Kontaktirajte nas

*

*